Aktuálně Publikováno: 20. 5. 2005

Kolokvia doktorandů a školitelů

Ústav státu a práva AV ČR v rámci uskutečňování doktorského studijního programu pořádá pravidelná kolokvia doktorandů a školitelů. Termín:Školitel:Téma:

23. května 2005

JUDr. PhDr. Z. Masopust, DrSc.

Svět Hobbesův nebo svět Kantův? (jedno z témat amerického neokonzervatismu)

bližší informace: JUDr. L. Vostrá