Aktuálně Publikováno: 25. 10. 2010

Konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádají konferenci

Pracovní právo 2010

na téma Flexibilní formy zaměstnávání

Místo konání: Zámecký hotel Třešť

Termín konání: 6.10. - 8.10.2010