Aktuálně Publikováno: 8. 6. 2010

Předání ocenění Akademie věd ČR

Dne 2.6.2010 předal předseda AV ČR v reprezentativních prostorách vily Lanna

Prémii Otty Wichterleho

jako ocenění 22 mladých vědeckých pracovníků Akademie věd ČR.

Jedním z laureátů je i pracovník USP JUDr. Jan Malíř, Ph.D. Seznam všech oceněných naleznete zde. Fotografie ze slavnostního předávání zde.

x x x

Dne 26.5.2010 předal předseda AV ČR v reprezentativní dvoraně AV ČR třinácti badatelům prestižní vědecký titul doktor věd (ve zkratce DSc.).

Mezi držiteli byli též pracovnice ÚSP prof. JUDr. Karolina Adamová, CSc. a prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. Seznam nových držitelů titulu naleznete zde. Fotografie ze slavnostního předávání zde.