Aktuálně Publikováno: 25. 2. 2010

Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Sobek, T.: Nemorální právo.

Malíř, J. a kol.: Česká republika v Evropské unii (2004-2009). Institucionální a právní aspekty členství.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.