Aktuálně Publikováno: 2. 4. 2010

Zpráva o vědecké akci

Ústav státu a práva AV ČR uspořádal dne 1.4.2010 v zasedací síni Akademie věd ČR diskusní setkání

PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE VERSUS ÚSTAVNOST.

Diskutována byla tři témata zosobněná nedávnými rozhodnutími Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, která týkají střetu dvou principů rozhodování. Forma moderované diskuse umožnila dotknout se širších otázek, které tato rozhodutí otevírají.

I. diskusní blok Suverenita České republiky a Lisabonská smlouva.

II. diskusní blok Parlamentní demokracie vs. ústavnost; Materiální jádro Ústavy, aneb co je ústavní zákon.

III. diskusní blok Rušení politických stran; Sebeobrana demokracie.

Diskusního setkání se zúčastnili přední představitelé ústavního a správního soudnictví, právnických fakult, exekutivy, výzkumní pracovníci USP a další. Jmenovitě např. dr. Josef Baxa, dr. Jan Bárta, prof. Eliáš, prof. Jan Filip, JUDr. Vlasta Formánková, prof. Aleš Gerloch, prof. Pavel Holländer, dr. Jan Komárek, doc. Zdeněk Kuhn, doc. Jan Kysela, JUDr. Jan Malíř, JUDr. Lenka Pítrová, prof. Václav Pavlíček, prof. Jiří Přibáň, prof. J. Rupnik, JUDr. Pavel Rychetský, dr. Tomáš Sobek, doc. Vojtěch Šimíček, JUDr. Eliška Wagnerová a mnozí další. Setkání brilantně moderoval dr. Zdeněk Masopust.

Všem zúčastněným tímto děkujeme.

Obrazovou zprávu z akce naleznete zde.