Aktuálně Publikováno: 29. 10. 2010

Mezinárodní konference

Právnická fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košicích ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR pořádá mezinárodní sympózium na téma

Obchodní právo a jeho širší kontexty (vybrané otázky).

Akce se uskuteční ve dnech 26.-28.10.2010 v hotelu Patria, Štrbské Pleso.

Hlavním garantem je Katedra ochodného práva a hospodářského práva PF UPJŠ v Košicích a ÚSP AV ČR.

Progam bude zaměřen zejména na tyto tři okruhy teoretických a legislativních problémů:

1) Systémové otázky obchodního práva v kontextu s evropským komunitárním právem.

2) Teoretické, legislativní a aplikační problémy obchodní arbitráže, včetně mezinárodní arbitráže.

3) Vybrané otázky obchodně-právní odpovědnosti (i de lege ferenda).