Aktuálně Publikováno: 23. 6. 2010

Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Šejvl, M. a kol.: Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy.

Louda, T. - Grospič. J. a kol.: Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.