Aktuálně Publikováno: 15. 11. 2010

Medaile

Dne 11. listopadu 2010 obdrželi níže jmenovaní pracovníci USP medaile AV ČR:

prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. - Pamětní medaile Jana Patočky,

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. - Čestná medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách,

JUDr. Jan Bárta, CSc. - Čestná medaile za zásluhy o Akademii věd ČR.