Aktuálně Publikováno: 7. 10. 2010

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA a následné diskusní fórum k aktuálním otázkám právní odpovědnosti ve zdravotnických pracovníků z pohledu soukromého práva v ČR i EU.

Workshop se uskuteční dne 5. listopadu 2010 v zasedací síni ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Nástin programu: 9.00-9.30 hod registrace, 9.30-14.30 odborný program, 14.30 hod diskuse.

Workshop je koncipován jako formální příležitost k setkání odborníků z oblasti medicínského práva. Program bude zaměřen zejména na aktuální problematiku právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků.

Přihlášky zasílejte e-mailem na akce@ilaw.cas.cz

Program:

9.00 – 9.30 hod Registrace

9.30 hod Zahájení

9.40 – 10.50 hod I. blok

Právní odpovědnost zdravotnických pracovníků v kontextu systémových změn ve zdravotnictví

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Centrum pro zdravotnické právo 3. LF UK

Nedostatek finančních prostředků a postup lege artis

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ÚSP AV ČR

10. 50 – 11.00 hod Přestávka

11.00 – 12. 15 hod II. blok

Aplikační meze § 415 občanského zákoníku v kontextu poskytování zdravotní péče

Mgr. Radek Policar, Masarykův onkologický ústav, Brno

Aktuální otázky protiprávního jednání a příčinné souvislosti v medicínskoprávních sporech

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Centrum zdravotnického práva PF UK

12.15 – 12.45 hod Přestávka

12.45 – 14.30 hod III. blok

Detencia pacienta a jej zodpovednostné súvislosti

JUDr. Ivan Humeník, advokát se specializací na zdravotnické právo

Představení projektu ÚSP AV ČR - Dopady mezinárodního práva lidských práv na právní regulaci lékařského úkonu

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Jan Malíř, Ph.D., ÚSP AV ČR

Povinné očkování. Téma k zamyšlení nad otázkami odpovědnosti zdravotnických pracovníků

JUDr. Adam Doležal, právník SPL ČR

Trestněprávní aspekty poskytování zdravotní péče po přijetí nového trestního kodexu

JUDr. Simona Stočesová, ÚSP AV ČR

14.30 hod Závěrečná diskuse