Aktuálně Publikováno: 5. 10. 2010

Den otevřených dveří

Bližší informace o celé akci ZDE.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚSTAVU STÁTU A PRÁVA AV ČR

Místo konání: Národní 18, Praha 1, zasedací místnost, 7. patro Datum a doba otevření: 4. listopadu, 10:00–15:00 Kontakt: Hana Cihelková, tel.: 221 990 711, e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

Návštěvníkům budou poskytnuty informace o činnosti ústavu, o výzkumu v oblasti právní vědy.

Prezentována bude publikační činnost pracovníků vědeckých oddělení a taktéž vlastní publikační činnost ústavu včetně časopisu Právník (teoretický časopis pro otázky státu a práva) a databáze budované Střediskem vědeckých informací. Středisko vědeckých informací včetně knihovny mohou zájemci též individuálně navštívit v 3. patře budovy.

V případě zájmu se uskuteční cca 20minutová přednáška s diskusí zabývající se některým ze zajímavých projektů řešených v ústavu, např. právní odpovědnost v medicíně, sportovní právo, právní informatika, mezinárodněprávní ochrana investic.

Upozornění: Upozorňujeme, že nelze očekávat právní poradenství; ústav se nezabývá advokátní činností a nelze radit ve specifických kauzách.

Pozn.: U skupin nad 10 osob je nutné sjednat návštěvu předem.