Aktuálně Publikováno: 4. 3. 2010

Diskusni setkani

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

dne 1.4.2010 v zasedací síni Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, č. 205

diskusní setkání na téma:

PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE VERSUS ÚSTAVNOST

V každém politickém systému na sebe narážejí dva principy rozhodování. První je založen na většinové vůli parlamentu, který svoji legitiitu odvozuje z demokratických voleb, druhý na normativních standardech, které svoji legitimitu odvozují z principů politické morálky, přičemž onu většinovou vůli limitují. Hranice mezi demokratickou politikou a ústavním zvažováním je ale tenká, a to nabízí řadu témat k diskusi, a to nejen právníkům pracujícím v oboru ústavního práva.

Pro naše diskusní setkání jsme vybrali tři témata zosobněná nedávnými rozhodnutími Ústavního a Nejvyššího správního soudu, která se tohoto napětí týkají. Formou moderované diskuse bychom se rádi dotkli širších otázek, které tato rozhodutí otevírají.

Účast v diskusi přislíbili např. prof. JUDr. J. Filip, CSc. (Právnická fakulta MU v Brně), prof. JUDr. P. Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR), prof. JUDr. Jiří Přibáň, CSc. (Cardiff Law School) a prof. J. Rupnik (Paříž). Setkání moderuje JUDr. PhDr. Z. Masopust, DrSc.

Program:

10.00 - 11.30 hod Úvodní slovo, I. diskusní blok Suverenita České republiky a Lisabonská smlouva

12.30 - 14.00 hod II. diskusní blok Parlamentní demokracie vs. ústavnost; Materiální jádro Ústavy, aneb co je ústavní zákon

14.15 - 16.00 hod III. diskusní blok Rušení politických stran; Sebeobrana demokracie, Závěr

V případě zájmu o účast je třeba zaslat závaznou přihlášku nejpozději do pátku 26.3.2010 do 10.00 hod na e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz