Aktuálně Publikováno: 26. 10. 2012

Akce

V Ústavu státu a práva AV ČR se dne 29.10.2012 uskuteční setkání

Pracovní skupiny expertů v rámci řešení otázky možného založení Rozhodčího sportovního soudu pro ČR.

V rámci diskusního panelu půjde o problematiku zabývající se potenciálem vzniku této instituce ve světle již fungujícího Rozhodčího soudu pro sport (CAS), který byl založen olympijským hnutím v Lausanne. Jednat se bude o statutu a právní subjektivitě, pravomoci či procesu řešení sporů a zda je reálné fungování takové instituce v současném modelu sportovních asociací v ČR.

Akce je uzavřená.