Aktuálně Publikováno: 8. 3. 2012

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR zve na workshop medicínského práva a bioetiky a následné diskusní fórum, tentokráte na téma

Informovaný souhlas - střet bioetického a právního pojetí?

Workshop se uskuteční dne 22.5.2012 v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Zájemce o účast, příp. o přednesení příspěvku, prosíme přihlásit se přes e-mail akce@ilaw.cas.cz.

Program zde