Aktuálně Publikováno: 16. 7. 2012

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádal ve dnech 11.-12.6.2012 v Liblicích, v konferenčním centru AV ČR, workshop na téma

Subjekty ochrany lidských práv.

Program:

I. Lidská práva - nástroj ochrany jednotlivce

II. Hranice a obsah práva na soukromí ve světle rozvoje technologií

III. Zvířata - právní subjektivita a práva

IV. Lidská práva a zdravotní právo

V. Sport a lidská práva