Aktuálně Publikováno: 16. 11. 2012

Odborné diskusní setkání

Ústav státu a práva Akademie věd ČR ve spolupráci s Katedrou práva životního prostředí Právnické fakulty UK v Praze pořádají

Odborné diskusní setkání nad novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání

K 1. lednu 2013 nabyde účinnosti rozsáhlá novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, provedená zákonem č. 359/2012 Sb. Co je obsahem hlavních změn? Co novela přináší pro praktickou ochranu zvířat? Jaké jsou dopady novely na aplikaci dalších souvisejících předpisů, zejm. trestního zákoníku? To jsou hlavní náměty k diskusi, jíž se účastní zástupci veřejných institucí z oblasti ochrany zvířat i další experti, kteří s uvedenou problematikou přicházejí do styku.

Setkání se uskuteční v úterý 4. prosince od 15 hodin v Ústavu státu a práva AV ČR (Praha 1, Národní 18, zasedací sál v 7. patře).

Ohlášená vystoupení:

JUDr. Jana Traplová (MZe, Oddělení ochrany zvířat, t.č. r.d.): Hlavní přínosy novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.

MVDr. Jiří Dousek, Ph.D. (Státní veterinární správa ČR): Aplikace zákona na ochranu zvířat proti týrání – zkušenosti z praxe.

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta UK v Praze): Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání ve vztahu k trestným činům na úseku ochrany zvířat.

Pplk. Mgr. Antonín Nosek (Policejní prezidium ČR): Aplikace zákona na ochranu zvířat proti týrání a pravomoci Policie ČR.

JUDr. Jana Prchalová (Nadace na ochranu zvířat): Nová úprava pokusů ve vztahu k volně žijícím zvířatům.

Organizační garant: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR

Přihlášky zasílejte na e-mail akce@ilaw.cas.cz

Počet účastníků je limitován kapacitou jednacího sálu.

Akce se koná v rámci řešení grantového projektu GA ČR „Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)“.