Aktuálně Publikováno: 30. 4. 2012

Konference Znojmo

Metamorfózy práva ve střední Evropě III.

Quo vadis central Europe? - Kam kráčíš střední Evropo?

Konference se uskuteční ve dnech 27.-29.6.2012 v Louckém klášteře, Znojmo.

Přihláška na konferenci, bližší informace a PROGRAM konference na www.ilaw.cas.cz/metamorphoses

Přijímání přihlášek je prodlouženo do 18.6.2012.