Aktuálně Publikováno: 15. 11. 2012

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR zve na workshop medicínského práva a bioetiky a následné diskusní fórum, tentokráte na téma

Ochrana soukromí pacienta ve zdravotnictví

Workshop se uskuteční dne 29.11.2012 v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Zájemce o účast se mohou přihlásit na e-mail akce@ilaw.cas.cz.

PROGRAM:

9.00 - 9.30 hod registrace

9.30 - 11.30 hod Zahájení, I. blok

Pavlína Zímová: Etická rovina problematiky ochrany soukromí pacienta ve zdravotnictví

Radek Policar: Orgány činné v trestním řízení vs. povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků

Tomáš Doležal: Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků vs. ochrana třetích osob

Jan Malíř: Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví podel č. 8 EÚLP

12.00 - 12.45 hod přestávka

12.45 - 15.00 hod II. blok

Karel Fuka: Electronic Health Records z hlediska soukromí pacientů - otevřené otázky u nás i ve světě

Zuzana Candigliota, Kateřina Šrytrová: Neomezený přístup lékařů do elektronických zdravotnických dokumentací v nemocnicích a ochrana soukromí pacienta

Josef Prokeš: Vybrané aspekty ochrany osobních údajů při poskytování zdravotní péče

Jan Vobořil: Národní zdravotní registry a jejich ústavněprávní přezkum

Shrnutí a diskuse