Aktuálně Publikováno: 10. 9. 2012

Konference

PF MU, PF UK, FPr ZČU, ÚSP AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s MPSV pořádají ve dnech 3.-5.10.2012 v konferenčním zařízení AV ČR v Třešti mezinárodní vědeckou konferenci

PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby.

Přihlášky zasílejte prosím na Zdenka.Gregorova@law.muni.cz nejpozději do 21.9.2012.