Aktuálně Publikováno: 31. 8. 2012

Cyklus kolokvií

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky, si Vás dovoluje pozvat na

CYKLUS KOLOKVIÍ K NOVÉ ZDRAVOTNICKÉ LEGISLATIVĚ.

Termíny a témata:

4.10.2012 Nová legislativa jako výraz změny přístupu v poskytování zdravotní péče. Nová legislativa a vztah k novému občanskému zákoníku. Změny v postavení pacienta a lékaře za účinnosti nového občanského zákoníku.

15.11.2012 Vybrané instituty zákona o zdravotních službách a jejich geneze.

6.12.2012 Problematické stránky praktické aplikace nové zdravotnické legislativy.

Odborný garant: JUDr. A. Doležal, LL.M.

Přednášky se uskuteční v daných termínech od 16.00 hod v zasedací místnosti v budově Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Přihlášky zasílejte prosím na akce@ilaw.cas.cz