Aktuálně Publikováno: 3. 6. 2014

Letní škola etiky

Ústav státu a práva AV ČR a Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK v Praze vás srdečně zvou na

LETNÍ ŠKOLU ETIKY

Probíraná témata: etika, metaetika, současné etické systémy, etika a právo, bioetika

Termín: 30. 6. - 6. 7. 2014

Místo: Jilemnice

Přihlášky a bližší informace získáte na mailu david.cerny@ilaw.cas.cz nebo adam.dolezal@ilaw.cas.cz.