Aktuálně Publikováno: 27. 3. 2014

Konference

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Vás zvou na konferenci

HUMAN ENHANCEMENT

Je zdokonalování člověka správné? Etická a právní úskalí při tvorbě dokonalého člověka.

Datum: 15. 5. 2014 od 13.30 hod

Místo: CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Jednacím jazykem je angličtina.

Podrobný program s abstrakty přednášek naleznete zde.

Přihlášky a kontakt: akce@ilaw.cas.cz

Genetické inženýrství, nanotechnologie, robotika a jiné oblasti vědy přinesly nebývalý posun možností v oblasti lidského zdokonalování. Současný rozvoj tak namísto otázky „jsme toho schopni?“ klade otázku „měli bychom tak činit?“. Lidské zdokonalování se z tohoto důvodu stalo jedním z klíčových témat současné praktické etiky a bioetiky…