Aktuálně Publikováno: 21. 11. 2014

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) pořádá přednášku

Robert Alexy

Non-Positivistic Concept of Constitutional Rights

Datum: 17. 12. 2014 od 14.00 hod

Místo: Akademie věd ČR, Národní 3, 2. patro, zasedací místnost č. 205

Přihlášky a bližší informace: agha@ilaw.cas.cz