Aktuálně Publikováno: 9. 11. 2014

Semináře

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR pořádá sérii vzdělávacích seminářů

Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování - jak dostát požadavkům Aarhuské úmluvy

Bližší informace naleznete na http://www.ilaw.cas.cz/aarhus