Aktuálně Publikováno: 27. 3. 2014

Workshop

Česká společnost sportovního práva (CASL), Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta UK v Praze zvou na

1. sportovně-právní workshop na téma:

Občanská sdružení - spolky v režimu nového občanského zákoníku

Problematika dopingu

Datum: 28. 3. 2014

Místo: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curierových 7, Praha 1, 1. patro, učebna č. 103

Vstup volný.

Program:

9:00

9:10

Zahájení

9:10

9:40

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.: Sportovní právo v curriculu právnických fakult.

9:40

10:10

Mgr. Jana Dočkalová: Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ; spolkový rejstřík.

10:10

10:30

pauza na občerstvení

10:30

11:00

JUDr. Martin Sup, Ph.D.: Sportovní pravidla a spolky.

11:00

11:30

Mgr. David Kohout, Ph.D.: Soudní přezkum rozhodnutí spolků v perspektivě NOZ.

11:30

13:30

pauza na oběd

13:30

14:00

RNDr. Jan Chlumský: Řízení dopingové kontroly a disciplinární řízení na půdě svazů.

14:00

14:30

JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.: Základní principy WADA Kodexu. Postavení CAS v rámci Kodexu a v rámci švýcarského právního systému. ABP (biologický pas sportovce).

14:30

14:50

pauza na občerstvení

14:50