Aktuálně Publikováno: 27. 3. 2014

Seminář

Ústav státu a práva AV ČR pořádá interní seminář

Retroaktivita v rozhodnutích Ústavního soudu ČR.

Datum: 24. 4. 2014

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Praha

Akce je uzavřená.