Aktuálně Publikováno: 27. 1. 2009

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR si Vás dovoluje pozvat na přednášku s diskusí na aktuální téma

Politická situace v Izraeli, kterou povede prof. Frederick Lazin (University of California).

Přednáška se uskuteční v pátek 13.2.2009 v 13.00 hod v zasedací síni v 7. patře. (Jednacím jazykem je angličtina.)