Aktuálně Publikováno: 21. 7. 2009

Obhajoba disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace prof. JUDr. Karoliny Adamové, CSc. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná

dne 18. září 2009 v 13.00 hod v ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro, zasedací místnost.

Název disertace: První česká federativní ústava z roku 1619.

Oponenti:

prof. dr.h.c. JUDr. Karel Malý, DrSc.

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.