Aktuálně Publikováno: 1. 4. 2009

Obhajoba disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace prof. JUDr. Moniky Pauknerové, CSc. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná dne

středa 15. dubna 2009 v 14.00 hod v místnosti č. 117, I. patro, Právnická fakulta UK, nám. Curierových 7, Praha 1.

Název disertace: Evropské mezinárodní právo soukromé.

Oponenti:

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.