Aktuálně Publikováno: 1. 6. 2009

Ocenění

Dne 21.5.2009 předal předseda AV ČR v reprezentativních prostorách vily Lanna

Prémii Otty Wichterleho

jako ocenění 24 mladých vědeckých pracovníků Akademie věd ČR.

Jedním z laureátů je i pracovník USP JUDr. Ján Matejka, Ph.D. Seznam všech oceněných naleznete zde. Fotografie ze slavnostního předávání zde.