Aktuálně Publikováno: 4. 11. 2009

Konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádají konferenci

Pracovní právo 2009

Místo konání: Zámecký hotel Třešť

Termín konání: 30.9. - 2.10.2009

Bližš informace: Zdenka.Gregorova@law.muni.cz