Aktuálně Publikováno: 7. 1. 2009

Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Lego, J. - Louda, T. (eds.): Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Adamová, Karolina: První česká federativní ústava z roku 1619.

Podrobnosti viz sekce Publikace ÚSP.