Aktuálně Publikováno: 23. 9. 2009

Mezinárodní konference

Ústav státu a práva AV ČR v rámci své mezinárodní spolupráce a v souladu s tradicí pořádá

ve dnech 5. - 6.11.2009 v Zámeckém hotelu Třešť mezinárodní konferenci, tento rok na téma

Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru, právní a ekonomické aspekty.

Srdečně Vás na konferenci zveme.

Přihlášku naleznete zde.

Konferenční poplatek činí 1.600,- Kč bez ubytování. Bližší informace tel. 221990711 nebo akce@ilaw.cas.cz.

Program:

Čtvrtek 5. 11. 2009

8.00 – 10.00 hod. Příjezd, prezentace a ubytování účastníků konference

10.00 – 12.30 hod. Zahájení konference

K cílům a výsledkům řešení projektů výzkumu k právní a ekonomické problematice PPP

JUDr. Tomáš Louda, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. / FPR ZČU v Plzni

K teoretickým otázkám PPP (základní požadavky na smlouvy o PPP, vztah PPP k privatizaci, přednosti a rizika PPP, PPP – náležitost veřejného nebo soukromého práva, vývojové tendence a perspektivy PPP)

JUDr. Jiří Grospič, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Možnosti a obsah změn právního prostředí PPP

JUDr. Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra MMR

Nedostatky a rizika současné právní úpravy PPP

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, MMR

Spolupráce se soukromým sektorem z hlediska kompetence územní samosprávy

JUDr. Miloš Matula, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, v. v.i.

Diskuse

12.30 – 14.00 hod.Oběd

14.00 – 15.30 hod.

PPP ve světle práva Evropské unie a jeho důsledky pro vnitrostátní právo

JUDr. Jan Malíř, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Hospodářský potenciál obcí a měst pro vypracování společných projektů se soukromým sektorem

doc.Ing. Petr Toth, Ph.D., Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Role a motivace veřejnoprávních subjektů a organizací soukromého sektoru při přípravě a realizaci projektů PPP

Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Sociální a sociologické aspekty rozvoje PPP projektů

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., VŠE Praha , Katedra regionálních studií

Infrastruktura a ekonomický růst

Ing. Jan Čadil, Ph.D., UNICORN College, VŠE v Praze

Diskuse

15.30 – 16.00 přestávka na kávu

16.00 – 17.30 hod.

Výsledky průzkumu přípravy a realizace projektů PPP na úrovni krajů a statutárních měst

Ing. Jiří Hegner, CSc. a spolupracovníci, Katedra veřejné správy FPR ZČU

Sociální důsledky spolupráce a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem

doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc., Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Municipální PPP projekty a veřejná podpora

JUDr. Karel Zuska, AK Holec, Zuska & Partneři

Typologie a stratifikace projektů PPP, konkrétní případy realizace

JUDr. Miroslav Kalný, FPR ZČU Plzeň, Katedra veřejné správy

Zjištění bariéry brzdící větší uplatnění PPP v praxi

JUDr. Dominik Kříž, FPR ZČU Plzeň, Katedra veřejné správy

Diskuse

19.00 hod. večeře

Pátek 6. 11. 2009

9.00 – 10.30 hod.

Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru, právní a ekonomické aspekty v Polsku

Dr. Jerzy Rychlik, Ústav právních věd Polské akademie věd

Problematika PPP v maďarskom právnom poriadku

Dr. Gyula Koi, Ph.D., Ústav právních věd Maďarské akademie věd

Dr. Ivan Halász, Ph.D., Ústav právních věd Maďarské akademie věd

Přísliby a limity PPP v pojetí New Labour

Petr Witz, FSV UK

Diskuse

10.00 – 11.00 hod. coffebreak

11.00 – 12.00 hod.

PPP v pohledu zastupitelů českých měst a obcí

Dr. Dan Ryšavý, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc

Vztah účetní reformy v oblasti veřejných financí ke spolupráci a partnerství veřejného a soukromého sektoru

JUDr. David Bauer, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Vyhodnocení informací poskytnutých orgány veřejné správy

Mgr. Jan Lego, FPR ZČU, Plzeň, Katedra veřejné správy

Další dodatečně přihlášené příspěvky

Závěrečná diskuse a ukončení konference

12.30 hod. oběd