Lékařské posudky v pracovním právu Kniha

Lékařské posudky v pracovním právu

Autor: Martin Štefko
Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Rok vydání: 2020
Počet stran: 216
ISBN: 978-80-87439-46-3
Popis: Publikace se věnuje oblasti pracovně-lékařského práva, kterou je posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce. Jádrem knihy je analýza institutů regulujících posuzování zdravotní způsobilosti, včetně klíčového výstupu z této činnosti.
Obsah
Zakoupit