Lékařské posudky v pracovním právu Kniha

Lékařské posudky v pracovním právu

Autor: Martin Štefko
Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Rok vydání: 2020
Počet stran: 216
ISBN: 978-80-87439-46-3
Popis: Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců
Obsah