Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy Kniha

Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy

Autor: Michal Šejvl a kol.
Vydavatel: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Rok vydání: 2009
Popis: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Obsah
Zakoupit