Republika so Svätou korunou? Kniha

Republika so Svätou korunou? Svätá koruna, idea republiky a historická ústava v maďarskom právnom poriadku.

Autor: Ivan Halász
Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Rok vydání: 2020
Počet stran: 132
ISBN: 978-80-87439-49-4
Popis: Cieľom publikácie je objasniť odbornej i laickej verejnosti niektoré dôležité pojmy maďarského (predtým uhorského) ústavnoprávneho vývoja, ktoré po druhej svätovej vojne síce ustúpili do úzadia, ale po roku 2010 došlo k ich revitalizácii.
Obsah
Zakoupit