Karel IV.: paměť-právo-reprezentace Kniha

Karel IV.: paměť-právo-reprezentace

Autor: Antonín Lojek, Jan Kober a kol.
Vydavatel: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Rok vydání: 2016
Popis: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Obsah