The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective Kniha

The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective

Autor: Michal Šejvl, Lenka Vostrá (eds)
Vydavatel: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Rok vydání: 2007
Popis: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Obsah
Zakoupit