Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví Kniha

Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensatio lucri cum damno

Autor: Tomáš Doležal – Ivo Smrž
Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Rok vydání: 2022
Počet stran: 144
ISBN: 978-80-87439-57-9
Popis: Publikace cílí na zodpovězení klíčové otázky, zda je přípustné a obecně vůbec vhodné při stanovení výše náhrady újmy zohlednit prospěch nabytý v důsledku škodní události. Záměrem autorů je mimo jiné přispět do české právní doktríny argumentací a teoretickými vodítky, která mohou napomáhat při řešení jednotlivých případů.
Obsah
Uložit jako PDF
Zakoupit