Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy Kniha

Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy

Autor: Ivan Halász
Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR
Rok vydání: 2019
Počet stran: 151
ISBN: 978-80-87439-41-8
Popis: Cieľom publikácie je predstaviť vzťah textu súčasných ústav k vlastnej národnej minulosti. Analýza sa sústreďuje na krajiny skupiny V4. Spomínaný vzťah ústavy vyjadrujú jednak vo svojich preambulách a ustanoveniach, jednak cez svoju symboliku.
Obsah
Zakoupit