Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty Kniha

Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty

Autor: Tomáš Louda, Jiří Grospič a kol.
Vydavatel: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Rok vydání: 2010
Popis: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Obsah
Zakoupit