První česká federativní ústava z roku 1619 Kniha

První česká federativní ústava z roku 1619

Autor: Karolina Adamová
Vydavatel: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Rok vydání: 2009
Popis: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Obsah
Zakoupit