Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod E-kniha

Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod

Autor: Eva Fialová – Ján Matejka – Vojen Güttler
Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Rok vydání: 2020
Počet stran: 78
ISBN: 978-80-87439-42-5
Uložit jako PDF
Uložit jako EPUB