Stačí právo držet krok? Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století E-kniha

Stačí právo držet krok? Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století

Autor: Zuzana Vrbová a kol.
Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Rok vydání: 2019
Popis: Odpověď práva na nové společenské fenomény očima nové generace českých právníků a právních vědců
Uložit jako PDF
Uložit jako EPUB