Partnerství veřejného a soukromého sektoru Kniha

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Autor: Jan Lego, Tomáš Louda (eds)
Vydavatel: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Rok vydání: 2009
Popis: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Obsah
Zakoupit