Metamorfózy práva ve střední Evropě III Kniha

Metamorfózy práva ve střední Evropě III

Autor: Helena Jermanová, František Cvrček (eds)
Vydavatel: Quo vadis Evropo? Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Rok vydání: 2012
Popis: Quo vadis Evropo? Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Obsah
Zakoupit