Česká republika v Evropské unii (2004-2009)  Institucionální a právní aspekty členství Kniha

Česká republika v Evropské unii (2004-2009) Institucionální a právní aspekty členství

Autor: Jan Malíř a kol.
Vydavatel: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Rok vydání: 2009
Popis: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Obsah
Zakoupit