Informovaný souhlas ve zdravotnictví Kniha

Informovaný souhlas ve zdravotnictví. Právní a etické aspekty

Autor: Tomáš Doležal – Adam Doležal
Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Rok vydání: 2023
Počet stran: 392
ISBN: 978-80-87439-59-3
Popis: Publikace nabízí souhrn vývoje institutu informovaného souhlasu a podrobný rozbor významu a účelu informovaného souhlasu z hlediska etického i právního. E-kniha je dostupná na vyžádání na mailu svi@ilaw.cas.cz
Obsah
Zakoupit