Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům Kniha

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům

Autor: Vojtěch Belling, Jan. Malíř, Lenka Pítrová
Vydavatel: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Rok vydání: 2010
Popis: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Obsah
Zakoupit