Kapitoly z dejín a súčasnosti medzinárodnej správy a budovania štátu Kniha

Kapitoly z dejín a súčasnosti medzinárodnej správy a budovania štátu

Autor: Ivan Halász
Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Rok vydání: 2023
Počet stran: 216
ISBN: 978-80-87439-65-4
Popis: Cieľom danej publikácie je predovšetkým poukázať na podobné a odlišné prvky v procesoch budovania štátu, ako aj na rozdelenie práce medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami.
Obsah
Zakoupit