E-books and Printed Books

Search

Mahr v islámském rodinném právu Book

Mahr v islámském rodinném právu

Lenka Bezoušková / 2023

Zákon o finanční kontrole Book

Zákon o finanční kontrole. Problémy legislativního zpracování

Květoslav Kramář – Miloslava Hálová / 2023

Informovaný souhlas ve zdravotnictví Book
Nepřirozené právo Book

Nepřirozené právo

Tomáš Sobek / 2022

The Rulers and the Ruled Book
Eutanazie a dobrý život Book
AcademicLex 1 Manual E-book

AcademicLex 1 Manual

František Cvrček / 2020

A manual comprising the description and explanation of the most important functions of the system AcademicLex.

Medical reports in labour law Book

Medical reports in labour law

Martin Štefko / 2020

History of the United States Supreme Court. Legendary Judges, Important Cases and Legal Doctrines Book

History of the United States Supreme Court. Legendary Judges, Important Cases and Legal Doctrines

Martin Dostál / 2020

The monograph provides all the information needed to understand the American highest court both in history and today, including a description of landmark cases, biographical sketches of Supreme Court justices and explanations of constitutional principles

Winners and Losers: Legal and Ethical Problems of Contemporary “Coronacrisis” E-book

Winners and Losers: Legal and Ethical Problems of Contemporary “Coronacrisis”

Michal Šejvl – Petr Agha – Tomáš Sobek – Jana Kokešová – David Černý / 2020

Biometric Data and Its Specific Legal Protection Book

Biometric Data and Its Specific Legal Protection

Ján Matejka – Alžběta Krausová – Vojen Güttler / 2020

Tereziánské právní reformy Book

Tereziánské právní reformy

Jan Kober, Antonín Lojek a kol. / 2019

Buy
Karel IV.: paměť-právo-reprezentace Book

Karel IV.: paměť-právo-reprezentace

Antonín Lojek, Jan Kober a kol. / 2016

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právní rozum a morální cit: hodnotové záklády právního myšlení Book

Právní rozum a morální cit: hodnotové záklády právního myšlení

Tomáš Sobek / 2016

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Obecné otázky sociální politiky E-book

Obecné otázky sociální politiky

Jan Kotous, Gabriela Munková, Martin Štefko / 2013

Obecné otázky sociální politiky

Sportovní právo E-book

Sportovní právo

Pavel Hamerník / 2012

Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem

Public Participation in Environmental Decision-Making... E-book

Public Participation in Environmental Decision-Making...

Hana Müllerová a kol. / 2013

Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention

Právo na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Aktuální otázky Book

Právo na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Aktuální otázky

Ulrich Becker, Martin Štefko a kol. / 2015

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Praktické dopady NOZ na provozování lékařské praxe E-book

Praktické dopady NOZ na provozování lékařské praxe

Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2013

Praktické dopady nového občanského zákoníku na provozování lékařské praxe

Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech Book

Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech

Čeněk Tim Šlapák, Martin Štefko / 2015

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR E-book

Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR

Hana Müllerová a Petra Humlíčková / 2014

Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí

Právníci doby osvícenské Book

Právníci doby osvícenské

Karolina Adamová, Antonín Lojek / 2014

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Viktor Knapp v Československé akademii věd E-book

Viktor Knapp v Československé akademii věd

Zdena Žáčková / 2015

Kariéra českého právního vědce

Právo na životní prostředí: teoretické aspekty E-book

Právo na životní prostředí: teoretické aspekty

Hana Müllerová / 2015

Životní prostředí a lidská práva

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty E-book

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty

Michal Šejvl / 2017

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty

Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života Book

Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života

David Černý, Adam Doležal (eds) / 2013

Praha: Ústav státu a rpáva AV ČR

Kauzalita v civilním právu E-book

Kauzalita v civilním právu

Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2016

se zaměřením na medicínskoprávní spory

Právníci doby rudolfínské Book

Právníci doby rudolfínské

Karolina Adamová, Antonín Lojek / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Buy
Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy E-book

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy

Hana Müllerová a kol. / 2016

Právo na životní prostředí nově po nálezu ÚS z r. 2014

Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu Book

Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu

David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Základní problémy mezinárodního soudního procesu E-book

Základní problémy mezinárodního soudního procesu

Bohumil Kučera / 2014

Základní problémy mezinárodního soudního procesu. Úvodním slovem opatřil Jan Malíř

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference Book

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference

David Černý, Adam Doležal (eds) / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Metamorfózy práva ve střední Evropě III Book

Metamorfózy práva ve střední Evropě III

Helena Jermanová, František Cvrček (eds) / 2012

Quo vadis Evropo? Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právní myšlení. Kritika moralismu Book

Právní myšlení. Kritika moralismu

Tomáš Sobek / 2011

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let právnického časopisu Book

Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let právnického časopisu

Zdeněk Masopust (ed) / 2011

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům Book

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům

Vojtěch Belling, Jan. Malíř, Lenka Pítrová / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz Book

Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz

Zdeněk Masopust, Helena Jermanová (eds) / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Právní informatika Book

Právní informatika

František Cvrček / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy Book

Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy

Michal Šejvl a kol. / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty Book

Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty

Tomáš Louda, Jiří Grospič a kol. / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Nemorální právo Book

Nemorální právo

Tomáš Sobek / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Česká republika v Evropské unii (2004-2009)  Institucionální a právní aspekty členství Book

Česká republika v Evropské unii (2004-2009) Institucionální a právní aspekty členství

Jan Malíř a kol. / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

První česká federativní ústava z roku 1619 Book

První česká federativní ústava z roku 1619

Karolina Adamová / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Partnerství veřejného a soukromého sektoru Book

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Jan Lego, Tomáš Louda (eds) / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Argumenty teorie práva Book

Argumenty teorie práva

Sobek, Tomáš / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Metamorfózy práva ve střední Evropě Book

Metamorfózy práva ve střední Evropě

Zdeněk Masopust, Helena Jermanová (eds) / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Otázky sportovního práva Book

Otázky sportovního práva

Kol. aut. / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective Book

The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective

Michal Šejvl, Lenka Vostrá (eds) / 2007

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Územní samospráva v České republice a Evropě Book

Územní samospráva v České republice a Evropě

Tomáš Louda, Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2007

Plzeň: Aleš Čeněk

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice Book

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice

Tomáš Louda, Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2006

Plzeň: Aleš Čeněk

Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice Book

Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice

Lenka Vostrá, Jarmila Čermáková (eds) / 2005

Plzeň: Aleš Čeněk

Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám Book

Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám

Lenka Vostrá (ed) / 2005

Plzeň: Aleš Čeněk

Reforma veřejné správy v teorii a praxi Book

Reforma veřejné správy v teorii a praxi

Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2004

Plzeň: Aleš Čeněk

We have found no results for the searched query.