E-books and Printed Books

Search

Karel IV.: paměť-právo-reprezentace Book

Karel IV.: paměť-právo-reprezentace

Antonín Lojek, Jan Kober a kol. / 2016

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právní rozum a morální cit: hodnotové záklády právního myšlení Book

Právní rozum a morální cit: hodnotové záklády právního myšlení

Tomáš Sobek / 2016

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Obecné otázky sociální politiky E-book

Obecné otázky sociální politiky

Jan Kotous, Gabriela Munková, Martin Štefko / 2013

Obecné otázky sociální politiky

Sportovní právo E-book

Sportovní právo

Pavel Hamerník / 2012

Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem

Public Participation in Environmental Decision-Making... E-book

Public Participation in Environmental Decision-Making...

Hana Müllerová a kol. / 2013

Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention

Právo na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Aktuální otázky Book

Právo na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Aktuální otázky

Ulrich Becker, Martin Štefko a kol. / 2015

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Praktické dopady NOZ na provozování lékařské praxe E-book

Praktické dopady NOZ na provozování lékařské praxe

Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2013

Praktické dopady nového občanského zákoníku na provozování lékařské praxe

Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech Book

Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech

Čeněk Tim Šlapák, Martin Štefko / 2015

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR E-book

Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR

Hana Müllerová a Petra Humlíčková / 2014

Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí

Právníci doby osvícenské Book

Právníci doby osvícenské

Karolina Adamová, Antonín Lojek / 2014

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Viktor Knapp v Československé akademii věd E-book

Viktor Knapp v Československé akademii věd

Zdena Žáčková / 2015

Kariéra českého právního vědce

Právo na životní prostředí: teoretické aspekty E-book

Právo na životní prostředí: teoretické aspekty

Hana Müllerová / 2015

Životní prostředí a lidská práva

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty E-book

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty

Michal Šejvl / 2017

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty

Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života Book

Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života

David Černý, Adam Doležal (eds) / 2013

Praha: Ústav státu a rpáva AV ČR

Kauzalita v civilním právu E-book

Kauzalita v civilním právu

Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2016

se zaměřením na medicínskoprávní spory

Právníci doby rudolfínské Book

Právníci doby rudolfínské

Karolina Adamová, Antonín Lojek / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Buy
Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy E-book

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy

Hana Müllerová a kol. / 2016

Právo na životní prostředí nově po nálezu ÚS z r. 2014

Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu Book

Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu

David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Základní problémy mezinárodního soudního procesu E-book

Základní problémy mezinárodního soudního procesu

Bohumil Kučera / 2014

Základní problémy mezinárodního soudního procesu. Úvodním slovem opatřil Jan Malíř

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference Book

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference

David Černý, Adam Doležal (eds) / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Metamorfózy práva ve střední Evropě III Book

Metamorfózy práva ve střední Evropě III

Helena Jermanová, František Cvrček (eds) / 2012

Quo vadis Evropo? Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právní myšlení. Kritika moralismu Book

Právní myšlení. Kritika moralismu

Tomáš Sobek / 2011

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let právnického časopisu Book

Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let právnického časopisu

Zdeněk Masopust (ed) / 2011

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům Book

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům

Vojtěch Belling, Jan. Malíř, Lenka Pítrová / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz Book

Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz

Zdeněk Masopust, Helena Jermanová (eds) / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Právní informatika Book

Právní informatika

František Cvrček / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy Book

Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy

Michal Šejvl a kol. / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty Book

Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty

Tomáš Louda, Jiří Grospič a kol. / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Nemorální právo Book

Nemorální právo

Tomáš Sobek / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Česká republika v Evropské unii (2004-2009)  Institucionální a právní aspekty členství Book

Česká republika v Evropské unii (2004-2009) Institucionální a právní aspekty členství

Jan Malíř a kol. / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

První česká federativní ústava z roku 1619 Book

První česká federativní ústava z roku 1619

Karolina Adamová / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Partnerství veřejného a soukromého sektoru Book

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Jan Lego, Tomáš Louda (eds) / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Argumenty teorie práva Book

Argumenty teorie práva

Sobek, Tomáš / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Metamorfózy práva ve střední Evropě Book

Metamorfózy práva ve střední Evropě

Zdeněk Masopust, Helena Jermanová (eds) / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Otázky sportovního práva Book

Otázky sportovního práva

Kol. aut. / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective Book

The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective

Michal Šejvl, Lenka Vostrá (eds) / 2007

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Územní samospráva v České republice a Evropě Book

Územní samospráva v České republice a Evropě

Tomáš Louda, Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2007

Plzeň: Aleš Čeněk

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice Book

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice

Tomáš Louda, Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2006

Plzeň: Aleš Čeněk

Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice Book

Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice

Lenka Vostrá, Jarmila Čermáková (eds) / 2005

Plzeň: Aleš Čeněk

Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám Book

Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám

Lenka Vostrá (ed) / 2005

Plzeň: Aleš Čeněk

Reforma veřejné správy v teorii a praxi Book

Reforma veřejné správy v teorii a praxi

Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2004

Plzeň: Aleš Čeněk

We have found no results for the searched query.